Despre Proiect

Regiuni de implementare

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România

implementează în perioada noiembrie 2019 – ianuarie 2023 proiectul Social Entrepreneurs Nation, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Grupul țintă al proiectului este format din 120 de persoane care doresc să inițieze o activitate în domeniul economiei sociale, care vor participa la cursuri dedicate dezvoltării competențelor antreprenoriale în acest domeniu, la cursuri de management strategic și la cursuri de marketing digital/online. Cele mai bune 30 de planuri de afaceri vor beneficia de o finanțare situată între 55.000 Euro și 100.000 Euro (echivalent în lei), în funcție de numărul de locuri de muncă asumate, după cum urmează:

  • Ajutor de minimis de 55.000 euro – minimum 2 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis de minimum 55.000 euro și maximum 70.000 euro – minimum 3 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis de minimum 70.000 euro și maximum 85.000 euro – minimum 4 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis de minimum 85.000 euro și maximum 100.000 euro – minimum 5 locuri de muncă create.
Business team meeting

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă înființarea de întreprinderi sociale în vederea integrării pe piața forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și în vederea combaterii sărăciei din regiunile Nord-Vest și Vest. Obiectivul general al proiectului este în linie cu prioritatea de investiții 9.v “Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă” și cu obiectivul specific 4.16 din POCU 2014-2020, respectiv “Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto sustenabilă”.

Obiectivele specifice

1. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale, manageriale și de marketing și susținerea dezvoltării spiritului antreprenorial și inovator a 120 de persoane care doresc să inițieze o întreprindere socială prin participarea la cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului, managementului strategic și marketingului digital.

2. Creșterea gradului de informare și de conștientizare cu privire la beneficiile antreprenoriatului social, care poate fi o opțiune de carieră pentru fiecare, prin desfășurarea unei campanii de promovare la nivelul regiunii de implementare.

3. Încurajarea antreprenoriatului prin implementarea unei scheme de ajutor de minimis pentru 30 de întreprinderi de economie socială.

4. Creșterea ocupării la nivelul regiunii Nord-Vest și a regiunii Vest prin crearea a 95 de locuri de muncă în întreprinderile de economie socială nou înființate.

5. Promovarea inovării sociale prin încurajarea viitorilor antreprenori sociali să angajeze persoane din grupuri vulnerabile; prin crearea de parteneriate la nivelul regiunii Nord-Vest și regiunii Vest care vor implica stakeholderii relevanți pentru promovarea antreprenoriatului; prin organizarea “Zilei porților deschise” de către 30 dintre întreprinderile finanțate și prin implicarea activă a mai multor antreprenori de succes în cadrul activităților proiectului.

Activitățile proiectului

A1. Activități specifice managementului de proiect

Perioadă de implementare: 29.11.2019-22.07.2023

A2.1. Informarea publicului cu privire la oportunitățile oferite în cadrul proiectului

Perioadă de implementare: 29.11.2019-22.07.2021

A2.2. Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate

Perioadă de implementare: 29.11.2019-22.03.2021

A2.3. Derularea programului de formare antreprenorială specifică

Perioadă de implementare: 29.11.2019-22.03.2021

A2.4 Alte activități de sprijin oferite grupului țintă în vederea înființării de întreprinderi sociale / organizarea cursurilor de management strategic și marketing digital

Perioadă de implementare: 23.02.2020 -22.04.2021

A2.5. Crearea platformei dedicate concursului de planuri de afaceri și monitorizării implementării planurilor de afaceri

Perioadă de implementare: 29.11.2019-22.10.2020

A2.6. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului

Perioadă de implementare: 23.10.2020-22.07.2021

A3.1. Furnizarea, de către administratorul schemei pentru entitățile sociale, a serviciilor personalizate de consiliere/consultanță/mentorat

Perioadă de implementare: 23.07.2021-22.01.2022

A3.2. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului

Perioadă de implementare: 23.07.2021-22.01.2022

A3.3. Decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului și monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor selectate în cadrul proiectului

Perioadă de implementare: 23.01.2022-22.07.2023

A4. Activități transversale (de suport)

Perioadă de implementare: 29.11.2019-22.07.2023

Rezultatele proiectului

Indicatorii asumați pentru implementarea proiectului Social Entrepreneurs Nation sunt:

  • Entități de economie socială înființate urmare a sprijinului primit: 30 de entități;
  • Entități de economie socială care funcționează la 6 luni după terminarea sprijinului: 30 de entități;
  • Locuri de muncă create de întreprinderile de economie socială: 95 de locuri de muncă.

Beneficiar

CNIPMMR logoSolicitant: Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) este o confederaţie patronală independentă, non-profit, non-guvernamentală și apolitică, care asigură reprezentarea unitară a intereselor IMM-urilor şi a mişcării patronale a IMM-urilor la nivel național și internațional.

CNIPMMR are o experiență de peste 27 de ani focalizată asupra creării unui mediu de afaceri funcţional, asupra promovării, apărării şi reprezentării intereselor întreprinzătorilor şi întreprinderilor private în raporturile acestora cu organele puterii şi cu administraţia de stat, precum şi în relaţiile cu alte organisme din ţară şi din străinătate.

CNIPMMR este constituit din peste 110 structuri membre în toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României. Reprezentativitatea CNIPMMR este recunoscută la nivel național şi în majoritatea sectoarelor economice, firmele membre având un număr total de peste 200.000 salariați.

La nivel naţional, CNIPMMR reprezintă interesele membrilor săi în organismele tripartite şi Comisiile de Dialog Social constituite la nivelul fiecărui minister și participă la dialogul social bipartit, fiind membru al comisiei de negociere a contractului colectiv de muncă.

La nivel internațional, CNIPMMR este afiliat la organisme importante, precum: SME United (fosta UEAPME) – Uniunea Europeană a Artizanatului şi IMM-urilor, WASME – Asociaţia Mondială pentru IMM-uri, ECSB – Consiliul European pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, BBCM – Biroul Balcanic al Clasei de Mijloc.

De asemenea, CNIPMMR participă la dialogul social european în cadrul Comitetului Economic şi Social European, precum şi la activitatea altor organisme europene, precum: Comitetul Fondului Social European, Grupul de experţi HORIZON 2020, Grupul pentru politici privind întreprinderile – Camera Profesională.

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România organizează anual Topul Naţional al Firmelor Private din România, Ziua Întreprinzătorilor şi Forumul Naţional al IMM-urilor, evenimente de mare amploare la care participă sute de invitaţi, majoritatea întreprinzători, dar şi reprezentanţi ai organismelor guvernamentale şi neguvernamentale care pot sprijini dezvoltarea sectorului privat.

Începând cu anul 2002, CNIPMMR realizează anual Carta Albă a IMM-urilor din România, lucrare elaborată de un colectiv de specialişti, care reprezintă cea mai cuprinzătoare analiză a fenomenului intreprenorial realizată în România.

Experiența CNIPMMR în domeniul fondurilor nerambursabile este rezultatul unei activități de peste 16 ani în domeniu. Cele peste 90 de proiecte naţionale şi europene implementate până în prezent, prin intermediul Direcției Proiecte, în calitate de coordonator sau partener, au avut un impact pozitiv pentru dezvoltarea mediului de afaceri şi creșterea calității serviciilor adresate IMM-urilor. Portofoliul organizațiilor partenere cuprinde peste 250 de organizații la nivel național și internațional.