Informatii utile

R. În functie de regiunea în care doriți să vă înscrieți, transmiteți un email pe una dintre adresele:

sencluj@gmail.com pentru regiunea NV

senarad22@gmail.com pentru regiunea V.

R. Persoanele care doresc să se înscrie trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

– să aibă vârsta cuprinsă între 18-65 ani;

– să aibă domiciliul sau reședința în mediul urban sau rural în una dintre cele două regiuni de implementare;

– să fi absolvit un program de învățământ superior (nivel ISCED 6, 7 sau 8);

– să își dorească să inițieze o afacere în domeniul economiei sociale.

R. Da, se pot înscrie în cadrul programului de formare oferit în acest proiect și la concursul de planuri de afaceri, cu condiția respectării criteriilor de eligibilitate.

R. Cele trei cursuri se vor desfășura online prin intermediul unei platforme de video-conferințe.

R. Întreprinderile de economie socială sunt persoane juridice de drept privat care dovedesc că respectă conform actelor legale de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute în lege.

Definiția economiei sociale: economia socială reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.

Principiile economiei sociale sunt:

a) prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului;

b) solidaritate şi responsabilitate colectivă;

c) convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi;

d) control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate;

e) caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;

f) personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de autorităţile publice;

g) alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.

R. Conform legii 219/2015 privind economia socială, întreprinderile sociale pot fi:

– Societăți cooperative de grad I

– Cooperative de credit

– Asociații și fundații

– Case de ajutor reciproc ale salariaților

– Case de ajutor reciproc ale pensionarilor

– Federații

– Uniunile persoanelor juridice

– Alte categorii de persoane juridice de drept privat

R. Întreprinderea socială trebuie să fie nou-înființată, nu creată prin modificarea statutului uneia deja existente.

 

R. 30 de planuri de afaceri vor fi câștigătoare în urma concursului de planuri de afaceri.

R. Nu există o listă a codurilor CAEN eligibile în cadrul proiectului, însă există câteva restricții privind domeniile de activitate ale întreprinderilor ce vor fi înființate. În acest sens, schema de ajutor de minimis nu se aplică în următoarele situații:
– Întreprinderile care intenționează să își desfășoare activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii;
– Întreprinderile care intenționează să își desfășoare activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;
– Întreprinderile care intenționează să își desfășoare activitatea în sectorul transformării și comercializării produselor agricole;
– Pentru activitățile legate de export către țări terțe sau state membre;
– Pentru activitățile condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate;
– Pentru activitățile pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.

Business team meeting