SOCIAL ENTREPRENEURS NATION

POCU/449/4/16/128618

Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă.

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România

(CNIPMMR) implementează în perioada noiembrie 2019 – ianuarie 2023 proiectul Social Entrepreneurs Nation, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Talking about business

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, obiectivul specific 4.16. “Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera autosustenabila”.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Grupul țintă al proiectului

este format din 120 de persoane care doresc să inițieze o activitate în domeniul economiei sociale, care vor participa la cursuri dedicate dezvoltării competențelor antreprenoriale în acest domeniu, la cursuri de management strategic și la cursuri de marketing digital/online. 

Cele mai bune 30 de planuri de afaceri vor beneficia de o finanțare situată între 55.000 Euro și 100.000 Euro (echivalent în lei), în funcție de numărul de locuri de muncă asumate, după cum urmează:

Ajutor de minimis de 55.000 euro

– minimum 2 locuri de muncă create;

Ajutor de minimis de minimum 55.000 euro și maximum 70.000 euro

– minimum 3 locuri de muncă create;

Ajutor de minimis de minimum 70.000 euro și maximum 85.000 euro

– minimum 4 locuri de muncă create;

Ajutor de minimis de minimum 85.000 euro și maximum 100.000 euro

– minimum 5 locuri de muncă create.

Știri despre proiect