Obiectiv specific 4

Share Post:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Close-up top view of businessman or student working place

Creșterea ocupării la nivelul regiunii Nord-Vest și a regiunii Vest prin crearea a 95 de locuri de muncă în întreprinderile de economie socială nou înființate.

Stay Connected

More Updates