Obiectiv specific 1

Business team meeting

Dezvoltarea competențelor antreprenoriale, manageriale și de marketing și susținerea dezvoltării spiritului antreprenorial și inovator a 120 de persoane care doresc să inițieze o întreprindere socială prin participarea la cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului, managementului strategic și marketingului digital.

Obiectiv specific 2

Business Meeting of Young Entrepreneurs

Creșterea gradului de informare și de conștientizare cu privire la beneficiile antreprenoriatului social, care poate fi o opțiune de carieră pentru fiecare, prin desfășurarea unei campanii de promovare la nivelul regiunii de implementare.

Obiectiv specific 3

Business meeting in a modern office

Încurajarea antreprenoriatului prin implementarea unei scheme de ajutor de minimis pentru 30 de întreprinderi de economie socială.

Obiectiv specific 4

Close-up top view of businessman or student working place

Creșterea ocupării la nivelul regiunii Nord-Vest și a regiunii Vest prin crearea a 95 de locuri de muncă în întreprinderile de economie socială nou înființate.