Obiectiv specific 2

Share Post:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Business Meeting of Young Entrepreneurs
Creșterea gradului de informare și de conștientizare cu privire la beneficiile antreprenoriatului social, care poate fi o opțiune de carieră pentru fiecare, prin desfășurarea unei campanii de promovare la nivelul regiunii de implementare.

Stay Connected

More Updates