Obiectiv specific 1

Share Post:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Business team meeting
Dezvoltarea competențelor antreprenoriale, manageriale și de marketing și susținerea dezvoltării spiritului antreprenorial și inovator a 120 de persoane care doresc să inițieze o întreprindere socială prin participarea la cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului, managementului strategic și marketingului digital.

Stay Connected

More Updates